22 -27 აპრილი – იმუნიზაციის კვირეული

იმუნიზაცია, ვაქცინაცია, ვაქცინა, აცრა, ფასიანი აცრა, უფასო აცრა, იმუნიზაციის კვირეული, კვირეული, წითელა, წითურა, ყბაყურა, წწყ, დტყ,  დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი-ბ, ჰეპატიტი, ჰიბ, ჰემოფილუს ინფლუენცა, პოლიო, პოლიომიელიტი, როტავირუსი, როტა, როტა-ვაქცინა, ვირუსი, მიკროორგამიზმი, მენინგიტი, ენცეფალიტი, დიარეა, ლიმფური ჯირკვლები,ჯირკვალი, კვანძი, ლიმფური, კვანძები, ანტისხეულები,  ანტისხეული, ტვინი, ტვინის ანთება, გამონაყარი, ცხელება, შეწითლება, ცხელება, ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, პედიატრი, ბავშვი შვილი, სახსრების ტკივილი, ნემსი, ნანემსარი,   nemsi, nanemsari, Imunizacia, vaqcinacia, vaqcina, acra, hepatitis,difteria, tetanus, kivanaxvela, polio,poliomieliti, rotavirusi,rota, vaqcina, rota-vaqcina, mikroorganizmi, meningitis,encefaliti, diarea, fasiani acra, ufaso acra, temperatura, tkivili, virusi,ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებით ავადობის შემთხვევების მკვეთრი კლების გამო თვლიან, რომ ბევრი ინფექციური დაავადება ევროპაში წარსულს ჩაბარდა. მიუხედავად ამისა, ჯანმო-ს ევროპის რეგიონში დაახლოებით 650,000 ბავშვი არ იღებს წითელას საწინააღმდეგო პირველ აცრას – რაც იმუნიზაციის მინიმალური მოთხოვნაა, ხოლო ვაქცინაციით მართვადი ინფექციები ამჟამადაც იწვევს ავადობას, უნარშეზღუდულობას და სიკვდილობასაც კი. იმუნიზაციისთვის პრიორიტეტის მინიჭება აუცილებელია და ამისათვის შვიდი ძირითადი მიზეზი არსებობს:

ყველა ბავშვი უნდა აიცრას

ცდებით, თუკი თვლით, რომ არ არის აუცილებელი თქვენი ბავშვის აცრა ვინაიდან ყველა სხვა ბავშვი აცრილია.

ითვლება, რომ ამა თუ იმ მოსახლეობის ჯგუფის (თემის) იმუნიტეტი შეიქმნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აცრილია მოსახლეობის დაახლოებით 95%. თითოეული ადამიანის აუცრელობა ზრდის როგორც თვითონ მათი, ასევე სხვების დაავადების საფრთხეს.

თემის ჯგუფური იმუნიტეტის პრინციპი მშობლებს უსაფრთხოების მცდარ შეგრძნებას უქმნის, რის გამოც მათ შეიძლება თავი აარიდონ ვაქცინაციას. ეს ტენდენცია ხელს უწყობს მოსახლეობის ნებისმიერი თემის ჯგუფის იმუნიტეტის ეფექტურობის კლებას. მეტიც, თითოეული აუცრელი ბავშვით იზრდება გადამადებ დაავადებათა გავრცელების რისკიც. საბოლოო ჯამში, იმისათვის, რომ ინფექცია გადაედოს სხვა აუცრელ ადამიანებს, საკმარისია მხოლოდ ერთი ასეთი ადამიანი გახდეს ავად.

გარდა ამისა არსებობს ისეთი ვაქცინაციით მართვადი ინფექციაც (ტეტანუსი) რომელიც არაგადამდები დაავადებაა და ამიტომ მისგან დასაცავად თემის იმუნიტეტის შექმნა შეუძლებელია. ყველა გარშემომყოფს რომც ჰქონდეს გაკეთებული ტეტანუსის საწინააღმდეგო აცრა, თქვენს ბავშვს მაინც შეიძლება დაემართოს ეს დაავადება თუკი თავად არ არის აცრილი ტეტანუსზე.

იმუნიზაციას ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია.

ყოველწლიურად, მთელს მსოფლიოში 3 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა ხდება იმუნიზაციით გზით. მეტიც, იმუნიზაცია იცავს მილიონობით ადამიანს დაავადებებისა და სამუდამო უნარშეზღუდულობისგან (ჯანმო-ს მონაცემები, 2009 წ.).

ბავშვების გეგმიური ვაქცინაციის დანერგვამდე, ინფექციური დაავადებები გლობალურად ბავშვთა სიკვდილობის წამყვანი მიზეზი იყო. ახლაც, ამ დაავადებებით ბევრი იტანჯება და იღუპება კიდეც. წითელა, ბ ტიპის ჰემოფილუს ინფლუენცა (Hib), ყივანახველა და ახალშობილთა ტეტანუსი ვაქცინაციით მართვად ინფექციათა შორის ცნობილი დაავადებებია, რომლებიც ყველაზე ხშირად ხდება სიკვდილი მიზეზი (იხ. ილუსტრაცია 1). ყოველწლიურად, ხუთ წლამდე ასაკის 10.6 მილიონი ბავშვი იღუპება. აქედან 1.4 მილიონი ისეთი დაავადებებით იღუპება, რომელთა თავიდან აცილებაც ვაქცინაციით შეიძლებოდა. ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებით ყოველ წელს იღუპება 3 მილიონი ადამიანი, როგორც ბავშვი ასევე ზრდასრული (ჯანმო-ს მონაცემები, 2009 წ.).

5 წლამდე ასაკის ბავშვებთა შორის ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ყოველწლური სიკვდილობის მაჩვენებლის გლობალური გადანაწილება (ჯანმო)

იმუნიზაცია, ვაქცინაცია, ვაქცინა, აცრა, ფასიანი აცრა, უფასო აცრა, იმუნიზაციის კვირეული, კვირეული, წითელა, წითურა, ყბაყურა, წწყ, დტყ,  დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი-ბ, ჰეპატიტი, ჰიბ, ჰემოფილუს ინფლუენცა, პოლიო, პოლიომიელიტი, როტავირუსი, როტა, როტა-ვაქცინა, ვირუსი, მიკროორგამიზმი, მენინგიტი, ენცეფალიტი, დიარეა, ლიმფური ჯირკვლები,ჯირკვალი, კვანძი, ლიმფური, კვანძები, ანტისხეულები,  ანტისხეული, ტვინი, ტვინის ანთება, გამონაყარი, ცხელება, შეწითლება, ცხელება, ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, პედიატრი, ბავშვი შვილი, სახსრების ტკივილი, ნემსი, ნანემსარი,   nemsi, nanemsari, Imunizacia, vaqcinacia, vaqcina, acra, hepatitis,difteria, tetanus, kivanaxvela, polio,poliomieliti, rotavirusi,rota, vaqcina, rota-vaqcina, mikroorganizmi, meningitis,encefaliti, diarea, fasiani acra, ufaso acra, temperatura, tkivili, virusi,

(წყარო: ჯანმო/მსოფლიო ბანკი, გლობალური ავადობის ტვირთის მონაცემები, 2005 წ.)

ინფექციურ დაავადებათა მქონე ადამიანების რიცხვი მკვეთრად იკლებს, როცა ამ დაავადებების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ინერგება და იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი იზრდება, ამ დაავადებების (იხ. ილუსტრაცია 2, ქვეყანა A). შესაბამისად, როცა იმუნიზაციით მოცვა იკლებს, დაავადებები ისევ იჩენენ თავს (იხ. ილუსტრაცია 1, ქვეყანა B). თუ იმუნიზაციას არ მიენიჭება პრიორიტეტი, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი მაღალი გადამდებლობის მქონე დაავადებების აღმოცენება და გავრცელება ევროპის რეგიონში, როგორიცაა პოლიომელიტი, წითელა ან დიფთერია.

წითელას შემთხვევები და წითელას შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით (MCV1) მოცვის მაჩვენებლები 2000-2009 წწ.

ქვეყანა A                                                                     ქვეყანა B

იმუნიზაცია, ვაქცინაცია, ვაქცინა, აცრა, ფასიანი აცრა, უფასო აცრა, იმუნიზაციის კვირეული, კვირეული, წითელა, წითურა, ყბაყურა, წწყ, დტყ,  დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი-ბ, ჰეპატიტი, ჰიბ, ჰემოფილუს ინფლუენცა, პოლიო, პოლიომიელიტი, როტავირუსი, როტა, როტა-ვაქცინა, ვირუსი, მიკროორგამიზმი, მენინგიტი, ენცეფალიტი, დიარეა, ლიმფური ჯირკვლები,ჯირკვალი, კვანძი, ლიმფური, კვანძები, ანტისხეულები,  ანტისხეული, ტვინი, ტვინის ანთება, გამონაყარი, ცხელება, შეწითლება, ცხელება, ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, პედიატრი, ბავშვი შვილი, სახსრების ტკივილი, ნემსი, ნანემსარი,   nemsi, nanemsari, Imunizacia, vaqcinacia, vaqcina, acra, hepatitis,difteria, tetanus, kivanaxvela, polio,poliomieliti, rotavirusi,rota, vaqcina, rota-vaqcina, mikroorganizmi, meningitis,encefaliti, diarea, fasiani acra, ufaso acra, temperatura, tkivili, virusi,

(წყარო: ჯანმოსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ერთობლივი ანგარიშგების ფორმით მოწოდებული წითელასა და წითურას ყოველთვიური ეპიდზედამხედველობისა და იმუნიზაციით მოცვის მონაცემები)

იმუნიზაცია ხელს უშლის გარკვეული ინფექციური დაავადებების გავრცელებას და ამით აუცრელ ადამიანებსაც კი იცავს. დაავადებები ვერ ვრცელდება, როდესაც მოცემული მოსახლეობის ჯგუფში აცრილთა რიცხვი საკმარისად მაღალია. იმისათვის, რომ წითელა, რომელიც განსაკუთრებულად გადამდებია, ვეღარ გავრცელდეს, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი (95%-ზე მეტი) უნდა იყოს აცრილი. რაც უფრო მეტი ადამიანი აიცრება, მით მეტ სიცოცხლეს გადავარჩენთ.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s