ძუძუთი კვების მხარდაჭერა: „ახლოს დედასთან“ მსოფლიო ძუძუთი კვების კვირეული 2013

ძუძუთი კვების მსოფლიო ალიანსი (The World Alliance for Breastfeeding Action  WABA) დაარსდა 1991 წელს ინოსენტის დეკლარაციის (1990 წ.) აღსასრულებლად, რათა დაეცვა, ხელი შეეწყო და მხარი დაეჭირა ძუძუთი კვებისათვის. ძუძუთი კვების დღის  საერთაშორისო დღეების კალენდარში შეტანისა და აღნიშვნის იდეა მოგვიანებით გადაიზარდა კვირეულში (ძუძუთი კვების მსოფლიო კვირეული (WBW), რომელიც ინოსენტის დეკლარაციის აღსანიშნავად აღინიშნება 1-7 აგვისტოს. ძუძუთი კვების მსოფლიო კვირეული  პირველად 1992 წელს აღინიშნა და დღესდღეობით 170 ქვეყანას მოიცავს და აღიარებულია/მხარდაჭერილია UNICEF-ის, WHO-ს, FAO-ს და IPA-ს მიერ.

 

ძუძუთი კვება, ექსკლუზიური, პირველი 6 თვე, ძუძუ, რძე, დედის რძე, დედა, ჩვილი, ბავშვი, შვილი, პედიატრი, კვირეული, მხარდაჭერა, იმუნიტეტი, იმუნური სისტემა, პრევენცია, დიარეის პრევენცია, ყურის ინფექციის პრევენცია, პნევმონა, ასთმა, ნაადრევი რისკის შემცირება, ალერგია, ძუძუს კიბო, სიმსივნე, დაბალი რისკი, საკვერცხეების, დიაბეტის პრევენცია, მშობიარობის შემდგომი დეპრესია, სტრესის შემცირება, დაავადებათა კონტროლი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, განათლება, ZuZuTi kveba, eqskluziuri, pirveli 6 Tve, ZuZu, rZe, dedis rZe, deda, Cvili, bavSvi, Svili, pediatri, kvireuli, mxardaWera, imuniteti, imunuri sistema, prevencia, diareis prevencia, yuris infeqciis prevencia, pnevmona, asTma, naadrevi riskis Semcireba, alergia, ZuZus kibo, simsivne, dabali riski, sakvercxeebis, diabetis prevencia, mSobiarobis Semdgomi depresia, stresis Semcireba, daavadebaTa kontroli, sazogadoebrivi janmrTeloba, janmrTelobis xelSewyoba, ganaTleba, 2013 წლის ძუძუთი კვების მსოფლიო კვირეულის თემა (სლოგანი) – ძუძუთი კვების მხარდაჭერა: ახლოს დედასთან, ხაზს უსვამს „Breastfeeding Peer Counselling“-ს.

მაშინ, როცა დედებს შეუძლიათ ჩვილები ძუძუთი კვებონ, ხშირად რამოდენიმე კვირაში ან თვეში მკვეთრად ეცემა ძუძთი კვების/ექსკლუზიურად ძუძუთი კვების მაჩვენებელი. პერიოდი, როდესაც დედები არ მიდიან სამედიცინო დაწესებულებაში – ის დროა, როდესაც დედათა მხარდაჭერის საზოგადოებრივ სისტემას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძუძუთი კვების შესანარჩუნებლად მუდმივი მხარდაჭერა შეიძლება სხვადასხვა სახის იყოს. ტრადიციულად, მხარდაჭერა მოდის ოჯახიდან. საზოგადოების ცვლილებასთან და ურბანიზაციასთან ერთად, უფრო მეტადაა საჭირო დედათა მხარდაჭერა ფართო წრიდან, რომელსაც გაუწევენ ჯანდაცვის გაწვრთნილი მუშაკები, ლაქტაციის კონსულტანტები, თემის ლიდერები, მეგობრები – რომლებიც ასევე არიან დედები და მამები.

„The Peer Counselling Program“ ხარჯთეფექტური და მაღალპროდუქტიული გზაა მეძუძურ დედათა რიცხვის სწრაფი ზრდის მისაღწევად.  „Peer Counsellors“/ თანასწორი კონსულტანტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი თემიდან, რომელიც დატრენინგებული იქნება დედათა მხარდაჭერის სასწავლებლად. „Peer Counsellors“  შესაძლოა სასიცოცხლო მნიშვნელობისანიც გახდნენ დედებისთვის ძუძუთი კვებასთან დაკავშრებული კითხვების და პრობლემების შემთხვევაში. ძუძუთი კვების ამოსავალი მდგომარეობს მეძუძური დედების ყოველდღიურ მხარდაჭერაში სახლშიც და თემშიც.

მსოფლიო ძუძუთი კვების კვირეული  2013-ის მიზნები:

 

 1. 1.    ყურადღების მიექცევა „Peer Support“/თნასწორთა მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე დედათა დახმარებაში ძუძუთი კვების დაწყებასა და შენარჩუნებაში.
 2. 2.    საზოგადოების გათვითცნობიერება თანასწორთა კონსულტირების მაღალეფექტურ სარგებელზე და ძალისხმევის გაერთიანება თანასწორთა კონსულტირების პროგრამების გაფართოვებაში.
 3. 3.    ძუძუთი კვების წახალისების ხელშეწყობა, სწავლება დედათა და ჩვილთა მხარდასაჭერად.
 4. 4.    მეძუძური დედებისთვის ადგილობრივი მხარდამჭერი თემის იდენტიფიცირება, რომელსაც ქალები მშობიარობის შემდეგ მიმართავენ დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის.
 5. 5.    სახელმწიფოსა და სამშობიაროებისთვის  გლობალური მოწოდება – აქტიურად განახორციელონ „10 ნაბიჯი“  („Ten Steps“), რათა გაუმჯობესდეს ექსკლუზიურად ძუძუთი კვების ხანგრძივობა და მაჩვენებლები.

 

დედათა და ბავშვთა მხარდაჭერის 5 წრე

ძუძუთი კვება, ექსკლუზიური, პირველი 6 თვე, ძუძუ, რძე, დედის რძე, დედა, ჩვილი, ბავშვი, შვილი, პედიატრი, კვირეული, მხარდაჭერა, იმუნიტეტი, იმუნური სისტემა, პრევენცია, დიარეის პრევენცია, ყურის ინფექციის პრევენცია, პნევმონა, ასთმა, ნაადრევი რისკის შემცირება, ალერგია, ძუძუს კიბო, სიმსივნე, დაბალი რისკი, საკვერცხეების, დიაბეტის პრევენცია, მშობიარობის შემდგომი დეპრესია, სტრესის შემცირება, დაავადებათა კონტროლი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, განათლება, ZuZuTi kveba, eqskluziuri, pirveli 6 Tve, ZuZu, rZe, dedis rZe, deda, Cvili, bavSvi, Svili, pediatri, kvireuli, mxardaWera, imuniteti, imunuri sistema, prevencia, diareis prevencia, yuris infeqciis prevencia, pnevmona, asTma, naadrevi riskis Semcireba, alergia, ZuZus kibo, simsivne, dabali riski, sakvercxeebis, diabetis prevencia, mSobiarobis Semdgomi depresia, stresis Semcireba, daavadebaTa kontroli, sazogadoebrivi janmrTeloba, janmrTelobis xelSewyoba, ganaTleba,

ძუძუთი კვების მხარდაჭერა დადებით გავლენას მოახდენს დედების გადაწყვეტილებაზე კვებონ ჩვილები ძუძუთი.

ქალთა მხარდამჭერთა წრეებია: ოჯახი და სოციალური გარემო, ჯანდაცვა, სამუშაო გარემო და დასაქმებულობა, სახელმწიფო/კანონმდებლობა და კრიზისულ/საგანგებო სიტუაციებში გამოხმაურება.

წყარო: http://worldbreastfeedingweek.net/

წყარო: http://worldbreastfeedingweek.org/;

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s